Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Zákon o regulaci reklamy

http://www.digizone.cz/zakony/zakon-40-1995/