Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Zdroje

Materiály obsahující zajímavé texty, fotografie, videa a cvičení z mediální světa.