Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Příběhy vyprávěné i žité

Odnepaměti si vyprávíme si příběhy. Příběhy nás baví, inspirují, učí, jsou jádrem každé kultury a komunity. Na příbězích a jejich odrazech v našich životech poznáváme co správné a špatné, které cesty vedou ke štěstí a které k záhubě, co je prospěšné pro nás i pro společnost, krátkodobě nebo dlouhodobě.

Pro média je příběh jedním z nejnosnějších mediálních produktů, příběhy vidíme nejen na plátně kin, v divadlech, v televizi, ale téměř v každé zprávě, reklamě, internetovém článku. Protože jsme na příběhy zvyklí, příběhy rádi a ochotně přijímáme – a s nimi to, co nám jejich prostřednictvím média prodávají. Začneme-li příběhy v pozadí mediálních sdělení rozeznávat, můžeme si z nich vybírat to, co je prospěšné pro nás.