Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Cvičení

Vyzkoušejte se studenty praktická cvičení, ve kterých budou rozvíjet svou kreativitu a zároveň přirozenou cestou získají hlubší vhled do mediální problematiky.