Mediální výchova představuje systematickou snahu zvyšovat společenské povědomí o médiích a zároveň reflektuje potřebu vybavit jednotlivce dovednostmi potřebnými k samostatné tvorbě mediovaných sdělení.

Medulla – Mediální výchova po našem

Mediální výchova v pojetí VOŠP nemůže nebýt výchovou etickou, protože svět médií není „hodnotově neutrální“. Cílem Mediální výchovy je pomoci studentům středních škol i širší veřejnosti pěstovat rozlišující, pozitivní, kritický a poučený vztah bdělé otevřenosti k masovým, korporátním, sociálním a zájmovým médiím současnosti.

Poučený vztah k médiím předpokládá dobrou znalost rizik spojených s nevyhnutelným zkreslením, se kterým média pracují. Rozlišující a pozitivní vztah k vytváření médií je založen nejlépe na vlastní tvořivé zkušenosti s obtížemi produkce důvěryhodných a relevantních obsahů médií.

Jádrem mediální výchovy je otázka, zda mohou média a informační technologie přinášet hodnotnější poznání, vydatnější komunikaci a lepší kvalitu života.  Odpověď bude jistě ANO, ALE ZA JISTÝCH PODMÍNEK …

Pro střední školy a gymnázia nabízíme ucelené lekce a kurzy, ve kterých svět médií představujeme na konkrétních příkladech a zkušenostech a zároveň otevíráme nové vhledy do způsobu, jakým média fungují a dosahují svých účinků.

Kam dále pokračovat