Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Lekce mediální výchovy pro střední školy a gymnázia

Vyšší odborná škola publicistiky nabízí středním školám a jejich studentům lekce a kurzy mediální výchovy jako doplněk vlastních aktivit středních škol v této oblasti vzdělávacího programu. Kurzy vycházejí z dlouholetých zkušeností VOŠP s tímto tématem, z reálných zkušeností studentů středních škol s médii a je možné je přizpůsobit časovým, organizačním a kurikulárním potřebám středních škol.

V současné době nabízíme následující ucelené lekce:

  • Jak se tvoří mediální realita
  • Jak reklama prodává
  • Příběhy vyprávěné i žité
  • Co nás v médiích baví, co nám škodí, co nám prospívá

Kurzy v rozsahu 45–90 minut na jednu lekci jsou určeny studentům 2.–4. ročníků středních škol a vyšším ročníkům víceletých gymnázií. Lekce vedou osvědčení lektoři z řad pedagogů Vyšší odborné školy publicistiky, podle dohody buď v prostorách střední školy nebo na domovské půdě VOŠP. V případě zájmu nabízíme i praktické kurzy mediální tvorby.

Kurzy nabízíme v současné době bezplatně jako součást aktivit společenské odpovědnosti školy. Pokud budete souhlasit, na závěr kurzu stručně představíme naši školu, která je otevřená všem šikovným a tvořivým studentům se zájmem o praktické uplatnění v médiích.

Máte-li zájem o kurz mediální výchovy, kontaktujte nás.