Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Soutěž Školní časopis roku - logo

Vydáváte časopis nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády? Mohla by vás zajímat soutěž Školní časopis roku.

Soutěže se mohou zúčastnit školní časopisy základních a středních škol, nejlépe hodnocené časopisy z krajských kol postupují do celorepublikového kola. Odborné komise hodnotí obsah, jazykové a grafické zpracování časopisů v několika kategoriích. Soutěž pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. a je zařazena mezi oficiální soutěže Talent centra MŠMT.

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj.

Vyšší odborná škola publicistiky se v roce 2014 stala partnerem soutěže Školní časopis roku, kterou pořádá již tradičně Asociace středoškolských klubů České republiky. Jako partner soutěže vedle podpůrných aktivit, kurzů a workshopů pořádáme také vyhlášení krajských kol soutěže pro Prahu, Středočeský, Liberecký, Plzeňský a Ústecký kraj.

Informace o soutěži jsou k dispozici na oficiálních stránkách soutěže Školní časopis roku,
informace o příslušném krajském kole na webu Vyšší odborné školy publicistiky.