Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Témata mediální výchovy

Obsah i metody mediální výchovy lze pojmout různě, kritickým způsobem, tvůrčím způsobem, pouze teoreticky i ryze prakticky. Snažili jsme se zkombinovat různé přístupy a zvolit taková témata, která svět médií studentům otevřou, poodhalí jeho zákonitosti, obraty a budou je motivovat k pozitivnímu i kritickému zájmu o média, která je budou provázet celý život.

Na úvod jsme vybrali následující témata:

Každé téma je rozpracováno v následující struktuře

 • Snímky pro prezentaci – několik málo slidů jako návrh struktury pro další úpravu a individuální dopracování
 • Pedagogické cíle – co chceme v tématu předat
 • Pojmy – pár základních slovíček daného oboru
 • Otázky – k motivaci, úvodu do tématu i zamyšlení
 • Hlavní sdělení – co by si studenti měli odnést
 • Metodické poznámky k tématu – zhuštěný souhrn základních tezí k tématu, k jednotlivým snímkům prezentace
 • Materiály – odakzy na materiály na tomto portálu i jiných webech
 • Cvičení – náměty aktivit, které můžete zařadit do výuky, opět k úpravě

Každé téma může být námětem pro cca 1 vyučovací hodinu, samozřejmě s  ohledem na zařazená cvičení, audiovizuální materiály, vlastní práci studentů, apod. V nejkratší možné verzi je možné všechna témata zhustit do opravdu hutných dvou vyučovacích hodin (samozřejmě s vynecháním většiny časově náročných cvičení, diskuze apod.).
Pro výuku budete ideálně potřebovat:

 • učebnu s dataprojektorem, počítačem připojeným na internet schopným přehrávat videa i se zvukem z internetu
 • vytištěné materiály, obrázky, pracovní listy – neváhejte využít materiály ke stažení jen jako inspiraci, u mediálních témat se vyplatí být in, tj. ukazovat látku na aktuálních materiálech (noviny, časopisy, vyfocené billboardy aj.)
 • nějaké studenty zajímající se o problematiku médií 🙂 (max. 1 třídu najednou) – neváhejte studenty zapojit i do přípravy hodiny, ať sami přijdou s náměty z mediálního světa, kauzami, problémy, o to více je bude výuka bavit

Uvítáme jakékoli vaše náměty či připomínky k obsahu, materiálům, cvičením i metodickým textům, budeme velmi rádi společně s vámi obsah tohoto portálu dále vylepšovat tak, aby mohl být hodnotnou oporou pro výchovu odpovědné mediální gramotnosti a tím dlouhodobé kultivaci mediálního prostoru.