Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Obsahy zábavné, prospěšné a škodlivé

Média na nás útočí na každém kroku. I když jdeme jenom po městě, podprahově vnímáme denně tisíce nejrůznějších sdělení – vývěsek, poutačů, reklam, informačních tabulí atd. Mobilní telefony, počítače, televize, mp3 přehrávače a řada dalších přidávají svá další sdělení, přitahují naši pozornost a vyžadují náš čas.

Většina sdělení nese nějaké hodnoty, říká, co bychom měli, neměli, apeluje na naše city, snaží se vybudit pocity a potřeby. Každá minuta, kterou sledování médií věnujeme, je minuta, kterou už nemůžeme věnovat jiné činnosti, sami sobě, jinému člověku. Nekontrolované používání médií nás tak může, nasměrovat nás někam, kam vlastně nechceme, odvést od toho důležitého a smysluplného.

V tom nám pomůže i solidní znalost zákonné regulace mediálních obsahů. Víme např., co je a co není pornografie? Víme, co se nesmí vysílat v televizi? Známe typy reklamy, jež zákon zakazuje? Pokud si nejsme jisti, rádi poradíme a společně se zamyslíme, co z médií a na jakém prostoru nám přináší užitek, informace, zábavu, odpočinek, co nás posouvá v životě dál, co nijak neškodí, ale někdy třeba bere drahocenný čas, a co nám z dlouhodobého hlediska škodí.