Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Publikace k mediální výchově

KE STAŽENÍ ZDE

Díky grantu z Magistrátuznakpraha hlavního města Prahy v roce 2015 se podařilo vytvořit jednak kurz pro pedagogy středních škol akreditovaný u MŠMT, jednak metodickou publikaci k mediální výchově shrnující důležitá témata mediální výchovy:

 • mediální výchova v etických souvislostech
 • média a jejich role ve společnosti
 • mediální realita
 • vlastnictví a ekonomické fungování médií
 • reklama, její působení a regulace
 • média v digitálním prostoru
 • právní a etické rámce novinářské práce
 • chyby, omyly, manipulace a propaganda v médiích
 • zpravodajství, zpráva a článek
 • zdroje a práce s informacemi, rozhovor
 • žurnalistické žánry, reportáž a recenze
 • vizuální komunikace a reportážní fotografie
 • mobilní žurnalistika
 • příběhy v médiích i kolem nás
 • školní časopis, licence Creative Commons

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na obálku níže:

Publikace cover