Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Neetická reklama

O označení neetická reklama rozhoduje Arbitrážní komise Rady pro reklamu (RPR). RPR nemůže reklamu z televizního vysílání stáhnout, ale obecně jsou tato doporučení televizními stanicemi respektována, navíc může být autor reklamy za její obsah pokutován.

Reklama na Fidorku

Fidorka – příklad neetické reklamy, která byla stažena z vysílání. Proč? Neboť v podstatě sděluje jedné cílové skupině diváků (malým dětem), které ještě nerozlišují různé formy audiovizuálního sdělení, že je v pořádku, když si vezmou, co chtějí.

Reklama na Berentzen Fernet Premium

Berentzen – příklad neetické stažené reklamy, která ve svém sdělení tvrdí, že alkohol je prostředek na řešení problémových životních situací.

M. Fidorka – příklad neetické reklamy, která byla stažena z vysílání. Proč? Neboť v podstatě sděluje jedné cílové skupině diváků (malým dětem), které ještě nerozlišují různé formy audiovizuálního sdělení, že je v pořádku, když si vezmou, co chtějí.