Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Kurz mediální výchovy pro pedagogy SŠ

Vyšší odborná škola publicistiky nabízí pedagogům středních škol a gymnázií kurz „Mediální výchova a školní média“ akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Kurz vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu.

znakpraha

Kurz vznikl díky podpoře grantu Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro pedagogy středních škol je kurz v roce 2018 ZDARMA.

Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku. Aktuální volný termín:

 • 13. dubna 2018 od 13:00

Pokud byste chtěli, abychom kurz uspořádali přímo na Vaší škole, kontaktujte nás.

Kurz je v rozsahu 6 vyučovacích hodin (s přestávkami) s možnou praktickou ukázkou mediální výchovy se studenty:

 1. Mediální realita a její vnímání (1 hodina – praktická lekce se studenty)
  1. Role médií ve společnosti
  2. Mediální komunikace, její modely, autoři, příjemci, sdělení, účinky
  3. Jak se tvoří mediální produkty, mediální realita
  4. Vliv a účinky mediálních produktů
 2. Mediální rámce a etika médií, prospěšné a škodlivé mediální obsahy (1 hodina – praktická lekce se studenty)
  1. Regulace médií, škodlivé obsahy
  2. Chyby, omyly, manipulace
  3. Prospěšné mediální obsahy
 3. Školní média (2 hodiny – workshop a praktické zkušenosti)
  1. založení a tvorba školního časopisu
  2. školní webové magazíny a televize
 4. Tvorba základních textových mediálních obsahů (1 hodina – praktická lekce)
  1. událost a její zachycení formou zprávy
  2. rozhovor jako pracovní nástroj i mediální žánr
  3. reportáž jako osobní svědectví
  4. faktografický článek a názorová recenze
 5. Tvorba základních multimediálních obsahů (1 hodina – praktická lekce)
  1. mobilní telefon a digitální fotoaparát jako nástroje mobilního žurnalisty
  2. WWW jako publikační nástroj