Mediální výchova v pojetí VOŠP.

Kurz mediální výchovy pro pedagogy SŠ

Vyšší odborná škola publicistiky nabízí pedagogům středních škol a gymnázií kurz „Mediální výchova a školní média“ akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Kurz vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu.

znakpraha

Kurz vznikl díky podpoře grantu Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro pedagogy středních škol je kurz ZDARMA.

Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku. Aktuální volný termín:

 • 16. 4. 2019 od 9:00 do 16:15

Pokud byste chtěli, abychom kurz uspořádali přímo na Vaší škole, kontaktujte nás.

Kurz je v rozsahu 8 vyučovacích hodin (s přestávkami) s praktickými ukázkami mediální výchovy:

 • Mediální realita a její vnímání (1 hodina)
  1. Role médií ve společnosti
  2. Mediální komunikace, její modely, autoři, příjemci, sdělení, účinky
  3. Jak se tvoří mediální produkty, mediální realita
  4. Vliv a účinky mediálních produktů
 • Mediální rámce a etika médií, prospěšné a škodlivé mediální obsahy
  (1 hodina)
  1. Regulace médií, škodlivé obsahy
  2. Chyby, omyly, manipulace
  3. Prospěšné mediální obsahy
 • Jazyk v médiích (2 hodiny – praktická lekce)
  1. Jazykové kompetence moderátorů a reportérů televizních zpravodajských relací
  2. Mluva elektronických médií jako vlivný řečový vzor
 • Média a propaganda v běhu dějin (2 hodiny – praktická lekce)
  1. Propaganda a její praktiky
  2. Tři sondy do propagandy a mediální komunikace různých období
 • Základy mobilní žurnalistiky a školní média, tvorba textových a multimediálních obsahů (2 hodiny – praktická lekce)
  1. Mobilní telefon a digitální fotoaparát jako nástroje mobilního žurnalisty
  2. WWW jako publikační nástroj