Poznámky: pero mocnější než klávesnice

Výzkum Pam A. Muellerové z Princton University a Daniela M. Oppenheimera z University of California, Los Angeles ukazuje, že ručně psané poznámky z hodiny jsou výrazně efektivnější než poznámky psané do počítače.

Poznámky v ruce a na počítači

Již dříve vyšly studie prokazující, že psaní studijních poznámek do počítače snižuje studijní výkon – multitasking a rušivé podněty, které notebook připojený k síti dovoluje, studijní výkony sráží. Výzkumníci se tentokrát soustředili na otázku, co se stane s výsledky studentů, když budou notebooky používat čistě pro psaní studijních poznámek.

V rámci studií pouštěli studentům s laptopy i tužkou a perem lekce z TED Talks i z jiných audiovizuálních zdrojů, studenti si měli dělat vlastní poznámky. Po určitém čase vyhodnotili pomocí testů schopnost odpovědět na otázky týkajících se faktů a konceptů. Výsledky studentů byly jednoznačné, ti, kteří si psali poznámky ručně, dosahovali jednoznačně lepších výsledků u faktů i konceptů. I když u dalších variant přidali studentům používající notebooky instrukci, aby nezapisovali poznámky doslovně, dokonce i když jim dali čas k prostudování vlastních poznámek, vždy vyšli z testů lépe ti, kteří si psali poznámky ručně.

Studenti píšící poznámky do počítače

  • napsali více slov, doslovně přepisovali, co bylo v lekci řečeno
  • relativně zvládali fakta
  • poznámky jim i při pozdějším prostudování příliš nepomohly
  • obrazovka počítače jednoznačně odvádí pozornost

Studenti, kteří si psali poznámky v ruce

  • napsali méně slov, přeformulovali, co bylo řečeno
  • zvládali fakta i koncepty
  • studium poznámek vedlo k vyšším výkonům

Je asi jasné, že psaní poznámek v ruce má i další výhody: člověk si může nejenom zapisovat, ale i kreslit, dělat šipky, zvýrazňovat, zpětně doplňovat. Text na obrazovce je „suchý“ (pouze lineární text, maximálně odrážky), na papíře se lépe zachycují struktury.

Máme tedy našim žákům a studentům povolovat počítače pro psaní poznámek? Máme jim je zakázat? Podaří se nám vysvětlit jim, že zákaz oblíbené hračky je pro ně prospěšný? Jaké zkušenosti s tím máte vy? Napište nám.

Zdroj: Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer: The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science OnlineFirst, published on April 23, 2014. Dostupné z:
http://www.academia.edu/6273095/The_Pen_Is_Mightier_Than_The_Keyboard_Advantages_of_Longhand_Over_Laptop_Note_Taking

Robert Kostner, Vyšší odborná škola publicistiky